آرش خطیبی مدرس و نوازنده سازه های کوبه ای
لاله زهیدی مدرس و نوازنده تار و سه تار